Familie opstellingen

Zowel in een persoonlijk consult als in een groep, kun je een vraag onderzoeken aan de hand van een familieopstelling. Dit noemen we ook wel systemisch werk. Hierbij wordt duidelijk hoe jij of een terugkerend patroon, maar bijvoorbeeld ook lichamelijke klachten of (erfelijke) ziekten, zich verhouden tot jouw systeem van herkomst, oftewel je ouderlijk gezin en voorouders. Om goed verankerd en vrij stromend in het leven te kunnen staan, is het belangrijk dat je je met hen kunt verbinden en op je eigen plek staat in je familie.

In de schaduw
Kun jij jezelf echt zien met alles dat je bent? Wat ligt nog goed verborgen in jouw schaduw en heb je tot nu toe niet hoeven, kunnen of willen aangaan? En je ouders? Kun je in de diepere lagen in jezelf in acceptatie zijn met wat je wel en niet ontvangen hebt van hen? Regelmatig blijkt dit niet helemaal het geval te zijn, bijvoorbeeld als je onbewust als kind een last (b.v. pijn of verantwoordelijkheid) bent gaan dragen of compenseren voor een familielid. Als we al veel hebben nagedacht over ons verleden, hebben we zaken vaak wel met ons denken geaccepteerd (cognitief), maar niet met ons voelen. Dan blijven de thema’s als een rode draad terugkeren in je leven.

Loyaliteit uit liefde
We geven delen van onszelf weg uit liefde voor ons systeem van herkomst. Dit doen we niet expres, maar onbewust, om de erkenning en veiligheid te voelen die we nodig hebben. Vooral als we nog afhankelijk zijn van de zorg van onze ouders. Enkele voorbeelden van disbalans in het systeem:
• de jongen die veelal onbewust vaders plek inneemt als deze te jong overlijdt
• de vrouw die zakelijk hoog móet presteren om onbewust goed te maken wat vader niet kon neerzetten of om zelf eindelijk gezien te worden
• de moeder die zichzelf wegcijfert, waarvan het kind de weggedrukte emoties gaat dragen
• niet volledig genomen rouw bij een overlijden, waarbij het stilzwijgen een muur creëert in het gezin
• oorlogstrauma’s, die overlevingsmechanismen hebben geactiveerd welke via celgeheugen worden doorgegeven aan de volgende generatie.
Van meerdere ziektebeelden is inmiddels al duidelijk dat we deze uit onbewuste loyaliteit aan ons systeem van generatie op generatie blijven dragen, tót de daadwerkelijke bron van de disbalans wordt gezien en doorvoeld.

De weg naar vrijheid
Tijdens een familie- of ziekteopstelling worden dus verborgen dynamieken in jouw systeem zichtbaar, die jou in het hier en nu nog beperken om je eigen pad in vrijheid te bewandelen (belemmerende patronen). Waar ben je nog bewust of onbewust trouw aan een systeem dat jou niet langer dient? Waar vlucht je nog van weg, dat gezien wil worden? Hoe is jouw blokkade ook juist een mogelijke krachtbron als deze eindelijk kan gaan stromen? Wat krijgt nu weer meer ruimte in jou?

Ervaar het zelf
Een bijzondere ervaring om jezelf te gunnen, waarbij je eerlijker en met minder oordeel en meer liefde en compassie gaat kijken naar jezelf en jouw systeem. Weet je welkom!

Healing

Ons lichaam beschikt over een vernuftig zelf herstellend vermogen. Maar soms ontstaat er disbalans die zich vertaalt in ziekte of pijn.

Tarieven

Bij LaLuuna zijn we transparant over tarieven. Alle tarieven gelden per uur tenzij anders aangegeven. Geldig vanaf 1 juli 2023.